Wat is Gestalt

 

Iemand zei mij laatst: Gestalt is mindfulness & beyond. 

 

 

Dat was voor mij de meest compacte beschrijving ooit van wat Gestalt is. 

Gewaarzijn, je oordeelloos bewust worden van wat er nu in jou gaande is, daar begint het mee. 

Het 'beyond' gaat over wat we in Gestalt doen met de diepliggende patronen die ons afhouden van een vrij en vervullend leven. We maken er contact mee en maken de energie ervan vrij om weer te kunnen gaan stromen.

 

Eigenlijk zegt één keer een sessie doen meer dan 1000 woorden, want het gaat bij Gestalt bij uitstek om zelf ervaren. Net zoals je uit een boekje heel veel kunt leren over wat autorijden is, je zult het nooit echt weten als je nooit achter het stuur hebt gezeten.

 

Hier en nu

 

Gestalttherapie is een ervaringsgerichte vorm van psychotherapie voor mensen die vast zijn gelopen en graag willen leren door er zelf iets aan te doen.

Uitgangspunt is wat je nu ervaart, zowel in je voelen, denken als handelen. Vaak hebben we afgeleerd om te voelen en geven we onze gedachten een erg grote waarde. Door je steeds meer bewust te worden van wat je voelt kom je (weer) in contact met je eigenlijke drijfveren en behoeften en dat kan op zich al bevrijdend zijn.

Maar we komen op deze weg ook obstakels en diep ingesleten patronen tegen die ons eens hebben gediend maar nu niet meer, terwijl ze nog wel actief zijn. In de therapie is er alle tijd en aandacht om te ontdekken wat jou tegenhoudt, oude opgesloten pijn te helen en daardoor de ruimte en keuzevrijheid te ervaren om nieuwe wegen in te slaan.

 

 

illustratie4

 

 

De ervaring is wat telt

 

We kennen het allemaal, als we ineens de oplossing voor een probleem zien of een heldere inval krijgen: Aha! 

Dit besef geeft een gevoel van ruimte, energie, vrijheid en richting. Je voelt dat het klopt.

Dat is precies wat er gebeurt in Gestalttherapie. Het proces daar naartoe, dat is waar de therapeut de cliënt mee helpt. Open en zonder (voor)oordeel. Het zelf kunnen vinden van de oplossing geeft het benodigde zelfvertrouwen en de helderheid waar het de cliënt vaak zo aan aan ontbrak toen hij besloot iets aan zijn problemen of levensvragen te gaan doen. 

Hierin zit de kracht van Gestalt: mensen terugbrengen naar hun eigen bron van waaruit zij bewust hun leven vorm kunnen geven.

 

 

 

Contact

 

We weten dat de mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving. Als het contactproces van de mens met zijn omgeving is verstoord, wordt men ziek, geestelijk of/en lichamelijk.

Ik help je om verstoringen in het contactproces op te sporen en het contact te herstellen. Het lichaam speelt hierbij een belangrijke rol, want hoe ingewikkeld dingen soms ook kunnen zijn - lichaamssignalen liegen nooit.


Door eigen ervaring en met gedegen theoretische kennis begeleid ik je als therapeut op gelijkwaardig niveau met wat jou bezighoudt. Er wordt onder andere gewerkt met creatieve middelen, spiegeling, rollenspel, meditatie en mindfulness-oefeningen.


Gestaltpraktijk Jacqueline Sorel
Leren door ervaren